12.9.13

Κηρύχθηκε σε πτώχευση η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με την υπ' αρ . 683/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κηρύχθηκε σε πτώχευση η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, στην οδό Ι. Μεταξά 80 (ΑΦΜ 094171083 ΦΑΕ). Ως ημέρα παύσης πληρωμών ορίστηκε η 7η/11/2012. Σύνδικος πτώχευσης ορίστηκε ο Δικηγόρος Αθηνών Δημήτρης Δημητρόπουλος, Γλάδστωνος 3, Αθήνα. Η συνέλευση των πιστωτών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9/10/2013, ώρα 12.00-13.00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τμήμα πτωχεύσεων, κτίριο 11, γραφείο 108, για να συνταχθεί ο πίνακας πιστωτών, να εκλεγεί επιτροπή εξ αυτών και να ληφθούν αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 70 Ν.3588/07. Οι πιστωτές καλούνται να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στη γραμματεία πτωχεύσεων εντός τριών μηνών από την παρούσα δημοσίευση.


ΑΘΗΝΑ 30.8.2013

Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου